פירוק גשר - מוזיאון תל אביב

 

הפרוייקט:

פירוק גשר דרוקטיבי.

המזמין:

דניה סיבוס מנרב עיסקה משותפת.

מנהל פרויקט מטעם המזמין: מולי גורן .

מיקום:

מוזיאון תל אביב רחבת תאטרון הבימה.

משך ביצוע:

4 ימי עבודה.

 

 

שלבי העבודה שנעשתה לפירוק הגשר

 

שלב א :

לאור העובדה שהאתר נמצא באזור בו ישנה תנועה רבה של הולכי רגל ומבקרים רבים נדרש לבצע גידור מלא שלא איזור העבודה על מנת לא לפגוע בפיעלות המוזיאון.

 

שלב ב:

מכיוון שריצפת הרחבה הינה התקרה של חניון פעיל נמנעה האפשרות לבצע את פירוק הגשר באמצעות כלים כבדים.

לצורך כך ביצענו תמיכות מלאות ע"י רגלי אקרו לכל אורך הגשר.

 

שלב ג:

תחילת ביצוע ניסור בטון למקטעים של 8 טון לצורך הנפה ע"י מנוף 500 טון.

 

שלב ד:

הנפת האלמנטים המנוסרים באמצעות מנוף 500 טון ברדיוס 70 מטר.

העמסה על משאיות לצורך פינוי.

פירוק התמיכות הזמניות.

 

שלב א - גידור האתר והכנה לניסור
שלב א - גידור האתר והכנה לניסור
 שלב ב' - תמיכות רגליות על ידי רגלי אקרו לאורך הגשר
שלב ב' - תמיכות רגליות על ידי רגלי אקרו לאורך הגשר
שלב ג' - ניסור למקטעים
שלב ג' - ניסור למקטעים
תמיכות זמניות
תמיכות זמניות
פירוק הפיגומים הזמניים
פירוק הפיגומים הזמניים
 שלב ד' - הנפת אלמנטים
שלב ד' - הנפת אלמנטים
שלב ד' - הנפת האלמנטים המנוסרים על ידי מנוף 500 טון ברדיוס 70 מטר
שלב ד' - הנפת האלמנטים המנוסרים על ידי מנוף 500 טון ברדיוס 70 מטר
שלב ד' - העמסה על משאיות לצורך פינוי
שלב ד' - העמסה על משאיות לצורך פינוי
שלב' ד' - הנפת האלמנט
שלב' ד' - הנפת האלמנט
סיום -   העמסת ניסור בטון
סיום - העמסת ניסור בטון
סיום - ניקיון האתר ומסירה למזמין
סיום - ניקיון האתר ומסירה למזמין
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

סיום!