• Additional Info
  • Custom Text

   זכור! אעפ"י שביצוע הניסור משולב במים לצורך קירור המשור ולמניעת פיזור אבק, עדיין עבודה מסוג זה בבית מאוכלס כרוכה בלכלוך, במקרה הצורך דרוש ביצוע בשילוב שאיבת מים.

  • header image header image
 
 

הכנות לביצוע ניסור בטון

בכל האמור לניסור או קידוח בטון ישנם כמה דברים אשר עליך הלקוח להתייחס אליהם בטרם יגיע הצוות המבצע על מנת לא להיות מופתעים ולא מוכנים

להלן השלבים לפי הסדר הרצוי:

 • סימונו של אזור הקידוח ולאחריו ניסור האזור המסומן באמצעות עיפרון או גיר- מדויק ככל שאפשר.
 • בחינה משני צידיו של הקיר / רצפה או תקרה כי אזור הניסור או קידוח מתאים לצרכים המתבקשים.
 • הכנות ופינוי של שטח עבודה גדול מספיק ולפחות מצידו האחד של הקיר או הרצפה, שטח סביר לקידוח 1 מ"ר, שטח סביר לניסור 4 מ"ר ,במקרה וקיימת בעייה של צפיפות באזור הניסור מומלץ ליצור קשר טלפוני עם מחלקת ההזמנות.
 • במקרים מסוימים יש צורך להזמין מהנדס מורשה לשם קבלת ההיתרים הדרושים לביצוע הניסור או הקידוח. המהנדס יוודא כי לא יגרמו נזקים לחיזוקי המבנה.
 • יש לבצע בדיקה כי באזור הניסור או הקידוח אין מעבר של תשתיות חשמל, גז מיים ומיזוג - תשתיות אשר אינם גלויות לעין עדיין. חשוב לקחת בחשבון שבמהלך הניסור יחתכו התשתיות השתולים בקיר / רצפה (תשתיות גז יש לפרק ע"י מתקין מוסמך טרם ביצוע ההזמנה) ולכן יש לדאוג לבעלי המקצוע הדרושים להעתקת התשתיות לאחר הביצוע של הניסור / קידוח.
 • פינוי אזור הניסור / קידוח בטון מרהיטים ואביזרים אשר יכולים להפריע ככל שאפשר : רהיטים ומכשירים שלא ניתן לפנות יש לעטוף באמצעות יריעות ניילון למניעת התזת המים בשלבי הניסור. כיסויים בסיסים יסופקו ויותקנו ע"י מ.סעדון בע"מ ללא תשלום במידה ותידרש.
 • קיום אספקת חשמל תלת פאזי (בקידוח ניתן להסתפק בחד פאזי) באחד הלוחות הסמוכים לאזור העבודה. במקרה ואין, בקשו במעמד ההזמנה כי הצוות יגיע עם גנראטור.
 • בהזמנת ניסור יסופקו ע"י מ.סעדון בע"מ בולמים מיוחדים לצורך הורדת הקיר / ריצפה בצורה מבוקרת תוך שמירה מרבית על אריחי הרצפה וסביבתם.